Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK X628-C, HITECH X999

  1. Quản lý nhân viên: (Đăng ký, xóa, sửa nhân viên)

Nhấn nút Menu và giữ khoảng 4 giây thì xuất hiện màn hình như bên dưới.

Chọn Quản lý nhân viên -> OK

Chọn nhân viên mới -> OK

Nhập Số ID cho nhân viên

Nếu muốn đăng ký là người quản lý thì ở chỗ “Nhân viên” chọn quản lý, mặc định là nhân viên (bấm mũi tên xuống ô quản lý sau đó bấm mũi tên qua trái hoặc phải để chọn nhân viên hoặc quản lý)


Đăng ký vân tay:

Chọn Đăng ký vân tay -> OK

Màn hình đăng ký vân tay

Đặt vân tay 3  lần

     

Lần 3 (Đăng ký xong), Nhấn OK để tiếp tục đăng ký thêm 1 nhân viên mới tiếp theo, nếu không muốn đăng ký tiếp thì nhấn ESC để thoát, sau đó nhấn OK để lưu lại.

 

 

 

 

 

Đăng ký mật mã:

Từ màn hình nhân viên mới -> đăng ký mật mã -> OK.

Nhập mật mã (ô trên và ô dưới phải trùng nhau) —> Đồng ý

Đăng ký thẻ:

Màn hình Nhân viên mới -> đăng ký thẻ -> OK

Đặt thẻ vào để đăng ký

Sau khi đăng ký xong, bạn phải nhấn OK để lưu lại.

Quản lý

Chọn Quản lý -> OK

Màn hình danh sách nhân viên xuất hiện khi chọn quản lý. Ở màn hình này bạn có thể: tìm nhân viên, chấm công, xóa, sửa nhân viên,…

Màn hình danh sách nhân viên xuất hiện khi chọn quản lý. Ở màn hình này bạn có thể: tìm nhân viên, chấm công, xóa, sửa nhân viên,…

Tìm nhân viên:

Ở menu tắt sổ xuống -> tìm nhân viên -> màn hình tìm nhân viên -> nhập ID của nhân viên cần tìm vào ô số ID -> OK.

Chấm công:

Chọn chấm công -> OK

   

Danh sách nhân viên được chấm công khi chọn menu Chấm công

Sửa Nhân viên:

Chọn nhân viên muốn sửa -> Sửa -> OK

Khi chọn sửa nhân viên -> màn hình sửa nhân viên xuất hiện (ở đây bạn muốn sửa những cái gì thì chọn vào rồi nhấn OK)

Xóa nhân viên:

Chọn nhân viên muốn xóa -> xóa nhân viên

Chọn mục muốn xóa -> OK.

Chọn OK để xóa.

Thêm nhân viên mới:

Chọn nhân viên mới -> OK

Related Articles

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Công ty cổ phần Công nghệ Vitech Việt Nam