Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RONALD JACK X628-C, HITECH X999

  1. Quản lý nhân viên: (Đăng ký, xóa, sửa nhân viên)

Nhấn nút Menu và giữ khoảng 4 giây thì xuất hiện màn hình như bên dưới.

Chọn Quản lý nhân viên -> OK

Chọn nhân viên mới -> OK

Nhập Số ID cho nhân viên

Nếu muốn đăng ký là người quản lý thì ở chỗ “Nhân viên” chọn quản lý, mặc định là nhân viên (bấm mũi tên xuống ô quản lý sau đó bấm mũi tên qua trái hoặc phải để chọn nhân viên hoặc quản lý)


Đăng ký vân tay:

Chọn Đăng ký vân tay -> OK

Màn hình đăng ký vân tay

Đặt vân tay 3  lần

     

Lần 3 (Đăng ký xong), Nhấn OK để tiếp tục đăng ký thêm 1 nhân viên mới tiếp theo, nếu không muốn đăng ký tiếp thì nhấn ESC để thoát, sau đó nhấn OK để lưu lại.

Đăng ký mật mã:

Từ màn hình nhân viên mới -> đăng ký mật mã -> OK.

Nhập mật mã (ô trên và ô dưới phải trùng nhau) —> Đồng ý

Đăng ký thẻ:

Màn hình Nhân viên mới -> đăng ký thẻ -> OK

Đặt thẻ vào để đăng ký

Sau khi đăng ký xong, bạn phải nhấn OK để lưu lại.

Quản lý

Chọn Quản lý -> OK

Màn hình danh sách nhân viên xuất hiện khi chọn quản lý. Ở màn hình này bạn có thể: tìm nhân viên, chấm công, xóa, sửa nhân viên,…

Màn hình danh sách nhân viên xuất hiện khi chọn quản lý. Ở màn hình này bạn có thể: tìm nhân viên, chấm công, xóa, sửa nhân viên,…

Tìm nhân viên:

Ở menu tắt sổ xuống -> tìm nhân viên -> màn hình tìm nhân viên -> nhập ID của nhân viên cần tìm vào ô số ID -> OK.

Chấm công:

Chọn chấm công -> OK

   

Danh sách nhân viên được chấm công khi chọn menu Chấm công

Sửa Nhân viên:

Chọn nhân viên muốn sửa -> Sửa -> OK

Khi chọn sửa nhân viên -> màn hình sửa nhân viên xuất hiện (ở đây bạn muốn sửa những cái gì thì chọn vào rồi nhấn OK)

Xóa nhân viên:

Chọn nhân viên muốn xóa -> xóa nhân viên

Chọn mục muốn xóa -> OK.

Chọn OK để xóa.

Thêm nhân viên mới:

Chọn nhân viên mới -> OK

Khi chọn nhân viên mới thì màn hình đăng ký nhân viên mới xuất hiện, khi đó mình tiến hành đăng ký nhân viên mới như bình thường, các bước đăng ký giống như đăng ký nhân viên trong mục nhân viên mới.

2Kết nối

Từ màn hình chính ta cũng nhấn nút Menu khoảng 3->4 giây thì vào được trong menu -> chọn Kết nối -> OK.

Khi chọn kết nối màn hình sau sẽ được hiển thị

Trong màn hình này gồm có 3 lựa chọn: Mạng, RS232/485 và bảo mật.

Ờ đây các chức năng này cho phép bạn chỉnh sửa các thông số để máy chấm công có thể kết nối được với máy tính.

Mạng: Để máy tính có thể kết nối được với máy châm công thì lớp mạng của máy chấm công phải trùng với máy tính.

Ví du: IP của máy tính la: 192.168.1.23 thì lớp mạng của máy chấm công cũng là 192.168.1.X ( X là số từ 1->255, nhưng phải khác những số: 1, số của máy tính cần kết nối và số của những máy tính khác trong mạng lan.)

Nếu mà địa chỉ IP máy chấm công không trùng với lớp mạng của máy tính thì bạn chọn vào Mạng -> OK dể thay đổi địa chỉ IP máy chấm công trùng với IP lớp mạng của máy tính.

Khi vào được màn hình này thì bạn chỉ cần thay dổi lại địa chỉ IP của máy chấm công trùng với lớp mạng của máy tinh là được (192.168.1.X)

Sau đó bạn bấm OK để lưu lại. Sau đó bấm ESC để thoát ra màn hình chính.

RS232/485: Cổng này dùng để chỉnh sửa khi bạn kết nối máy hấm công với máy tính thông qua cổng COM.

3. Hệ Thống:

Cho phép bạn chỉnh sửa những thông tin của hệ thống như: kiểu ngày tháng, âm báo, âm lượng chuông,…

Để vào được hệ thống từ màn hình chính bạn nhấn và giữ nút Menu khoảng vài giây để vào được màn hình Menu -> hệ thống -> hệ thống -> OK

Khi chọn hệ thống -> OK thì xuất hiện màn hình sau:

Ở màn hình này bạn có thể chỉnh sửa những thông tin của máy, sau khi chỉnh sửa xong thi bạn nhấn OK để đồng ý, sau đó máy có yêu cầu khởi động lại thì bạn nên khởi động lại để máy thay đổi lai những thông số mà bạn đã chỉnh sửa.

Hiển Thị:

Màn hình cài đặt hiển thị xuất hiện, ở màn hình này bạn có thể chọn kiểu màn hình để hiển thị -> OK để đồng ý.

Cài đặt thêm -> OK

Đồng ý –> OK

Nếu máy chấm công để xa với máy tính mà không thể kết nối được bằng cổng mạng hoặc cổng Com thì bạn cũng có thể sử dụng USB để tải dữ liệu về.

Bạn nhấn giữ nút Menu/OK khoảng vài giây thì sẽ vào được màn hình chính của menu.

Chọn mục thứ 5 (ghi đĩa) -> OK

Chọn tải xuống USB -> OK.

Related Articles

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.